Actueel

31 mei 2021

Rooster21-22

Rooster schooljaar 2021/2022

Ook komend jaar is de school weer op de Westendinpuiston koulu. De verhuur van de school voor deze dagen zijn bevestigd door de gemeente Espoo.

Het rooster voor het volgend schooljaar is hiernaast weergegeven. Kijk ook hier voor het rooster.

Nu eerst het zomerkamp en de afsluiting van het huidige schooljaar en dan vakantie. We zien elkaar dan weer op 21.8.2021 voor de start van het nieuwe schooljaar!

31 mei 2021

bestuur&commissie

Hulp gezocht!

Leerkrachten, bestuurs- en commissieleden gezocht!

Ben je geïnteresseerd om je (ook) komend jaar weer voor de school in te zetten? Stuur een
berichtje naar secretaris@ntc.fi of voorzitter@ntc.fi

Gezocht:
  ● 2 nieuwe leerkrachten (zie vacature op hieronder)
  ● 1-2 nieuwe bestuursleden
  ● Commissieleden voor de volgende activiteiten:
    ○ Lustrum - 35 jarig bestaan!
    ○ Sinterklaas
    ○ Wintermiddag of kamp
    ○ Koningsdag

31 mei 2021

Zomer

Info zomerkamp

Zomerkamp 2021 - daar zit muziek in!

Bijna 80 kinderen hebben zich opgegeven voor het zomerkamp, die we dit jaar weer op de
vertrouwde plek in Vantaa kunnen organiseren. Weliswaar zonder overnachting, maar met
een naschools-programma: de kinderen kunnen er voor kiezen of te gaan voetballen op een
veldje op een kilometer van de school, of met het sport/spel programma van de dag mee te
doen. De lessen beginnen door de weeks 30 minuten later dan in het voorlopige programma
was aangegeven daar velen de tijd te vroeg vonden. Ook op zaterdag beginnen we later, en
wel om 09:30. Alhoewel het aantal corona besmettingen terugloopt, gelden er nog steeds
beperkingen. Daarom ook tijdens het zomerkamp gelden in het kort de volgende regels:

1. Handen wassen / desinfecteren bij aankomst en voor de lunch
2. Mondkapje voor volwassenen binnen wordt sterk aangeraden
3. Behalve hulpouders, geen ouders binnen in de gebouwen
4. Bij ziekte thuis blijven en afmelden bij de leerkracht

Contactgegevens bestuur
Gijs Bruna, voorzitter, +358505110111 (iedere dag aanwezig)
Nienke Palm, bestuurslid, +358503790000 (iedere dag aanwezig)
Marcel van der Vliet, secretaris, +358405603849
Dennis Baars, penningmeester, +358405670308

Hulpouders:
De indeling van de hulpouders is apart verstuurd aan degene die zich opgegeven hebben.
Bij aanpassingen wordt er een nieuwe versie verstuurd.
Wil je je alsnog opgegeven om te komen helpen? Stuur een mailtje naar: voorzitter@ntc.fi

Locatie zomerkamp:
Vantaan Steinerkoulu - Satakielentie 5, Vantaa

Gebouw A: Organisatie & Lunch
Gebouw C: Groep 4 t/m 8
Gebouw E: Groep 1 t/m 3B

Dagindeling Woensdag - Vrijdag
08:30 - 09:00 kinderen kunnen gebracht worden
09:00 - 11:30 les (fruithap 10:00)
11:30 - 11:55 lunch groep 1-3B
12:00 - 12:25 lunch groep 4-8
12:30 - 15:00 les (snack 14:00)
15:00 - 15:30 tussendoortje
15:30 - 17:00 sport / spel
17:00 einde dagprogramma

Dagindeling Zaterdag
09:00 - 09:30 kinderen kunnen gebracht worden
09:30 - 11:30 les & rapportuitreiking (zie hieronder)
11:30 - 11:55 lunch groep 1-3B
12:00 - 12:25 lunch groep 4-8
12:30 - 13:30 jaarafsluiting
13:30 - 14:30 opruimen

Rapportuitreiking
zaterdag, buiten voor het lesgebouw
09:30 Groep 1
09:45 Groep 2
10:00 Groep 3A
10:15 Groep 3B
10:30 Groep 4
10:45 Groep 5
11:00 Groep 6
11:15 Groep 7-8

Onderwijsteam zomerkamp
Groep 1 Bastiaan & Joke
Groep 2 Anne & Do
Groep 3a Koen & Lejonka
Groep 3b Petra + Sanne (wo en vrij ochtend) & Elin
Groep 4 Renske & Dina
Groep 5 Joyce wo-do / Suus vr-za & Kikiah
Groep 6 Nick & Caro (zaterdag)
Groep 7/8 Gerd & Merijn

Boeken inleveren!
Vergeet niet de lesboeken bij de laatste les in te leveren. Deze hebben we het komend jaar
weer nodig. Voor niet ingeleverde boeken wordt een rekening gestuurd om die te kunnen
vervangen.

Tot op het zomerkamp!

5 mei 2021

Vacature

Vacature Leerkrachten (2)

Voor het aankomende schooljaar 2021-2022 zoeken we 2 enthousiaste leerkrachten.

Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor het:

- Voorbereiden en geven van taal- en cultuurlessen
- Schrijven van lesplannen, evaluaties en handelingsplannen
- Afnemen en registreren van methode- en voortgangstoetsen (CITO)
- Bijhouden van het leerlingvolgsysteem (ParnasSys)
- Opstellen van rapporten
- Organiseren van oudergesprekken
- Bijwonen van de vergaderingen van het leerkrachtenteam
- Aansturen van de klassenassistent/hulpouder

Wij zoeken gemotiveerde kandidaten die idealiter in het bezit zijn van een pabo- diploma (NL), een diploma leerkracht Lager Onderwijs (BE) of bekwaamheid PO voor NTC scholen – geen must, wel een pré. Werkervaring in het onderwijs en/ of kinderopvang wordt zeer op prijs gesteld.

We zien graag dat je goed zelfstandig kan werken en besluitvaardig bent. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en vindt het een leuke uitdaging om de leerlingen ook cultuuronderwijs te geven.

Lijkt het je leuk om op onze school les te komen geven, stuur dan zo snel mogelijk je CV met een begeleidend mailtje naar secretaris@ntc.fi.

5 mei 2021

Lessen

Lessen in mei

De stad Espoo heeft de regels nu ook verruimd zodat geplande binnenactiviteiten voor kinderen en jongeren van 20 jaar en jonger in de door hen verhuurde gebouwen mogen plaatsvinden vanaf 3 mei 2021 met de reeds geldende COVID-19 beperkingen.

Op zaterdag 8 en 22 mei zijn dus voor het eerst weer alle klassen, inclusief groep 7/8 weer welkom in Westend! Dezelfde regels (zie hieronder) blijven onverminderd van kracht, inclusief de lunchregeling waarbij groep 3B t/m 8 en de peutergroep in het leslokaal lunchen en groep 1, 2 en 3A na elkaar in de kantine.

5 mei 2021

Zomerkamp

Zomerkamp en infobijeenkomst

Na veel onzekerheid over de mogelijke locatie en opzet van het zomerkamp kunnen we nu bevestigen dat het kamp wederom op de Vanta Steinerschool aan de Satakielentie 5 wordt gehouden van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 juni 2021 voor groep 1 tot en met 8.

Infobijeenkomst:

Voor meer informatie over het zomerkamp en andere zaken (zoals het voorlopige rooster voor komend jaar) zal een korte ouderavond worden gehouden:

Tijd: Woensdag 19 Mei van 19:30 – 20:30
Plaats: Google Meet: uitnodiging per mail verstuurd.

Programma zomerkamp:

Woensdag-Vrijdag:
08:30-15:30 - Lestijd en lunch
15:30-17:00 - Sport en spel

Zaterdag:
08:30-12:30 - Lestijd en lunch
12:30-13:30 - Gezamelijke afsluiting

Hoewel het zomerkamp een vast onderdeel is van het reguliere curriculum, vragen wij toch uw kind hier uiterlijk vrijdag 21 mei voor aan te melden via een het aanmeldingsformulier (per mail verstuurd), zodat de leerkrachten ruim van te voren zich kunnen voorbereiden. Afmeldingen voor een of meerdere dagen na 21 mei graag doorgeven aan de leerkracht.

Let op: Er is ook geen mogelijkheid om op eigen gelegenheid te kamperen. Het grasveld waar voorheen werd gekampeerd is nu een akker. Het schoolgebouw is ‘s nachts dicht.

Hulpouders Zomerkamp

Het succes van het kamp staat of valt met de bijdrage van hulpouders, en uw hulp wordt (zoals altijd) bijzonder gewaardeerd! Je beschikbaarheid per dagdeel kun je in het aanmeldingsformulier aangeven.

Let op: Het is voor de ouders niet toegestaan om overdag op de school te blijven. Er is alleen voor de hulpouders ruimte om tussen de hand en spandiensten door op afstand te werken

Benodigde hulp:

Woensdag 9 – Vrijdag 11 Juni

Ochtend: 08:30 – 13:00
– Inkopen ochtend en middag tussendoortjes
– Koffie/Thee/Fruit voorbereiden en rondbrengen
– Lunch begeleiding groep 1-3A
– Toezicht tijdens de pauze

Middag:13:00 – 15:30
– Schoonmaak lunchruimte en toiletten
– Snack voorbereiden en uitdelen

Spel:15:30 – 17:00
– Voetbal begeleiding
– Spel opzet en begeleiding

Zaterdag 12 Juni

Ochtend: 08:30 – 13:00
– Inkopen lunch en tussendoortje
– Koffie/Thee/Fruit voorbereiden en rondbrengen
– Lunch voorbereiding
– Lunch begeleiding groep 1-3A

Middag:13:00 – 14:00
– Schoonmaak lunchruimten, toiletten en lokalen

8 april 2021

april

Nieuwsflits april

Het schooljaar vordert alweer gestaag met nog ruim twee maanden te gaan tot de zomervakantie. We zijn blij dat we sinds februari weer grotendeels les op locatie hebben. De afgelopen lessen zijn de CITO en AVI toetsen afgenomen. De resultaten waren over het algemeen bemoedigend. Wel zien we dat de verschillen binnen sommige klassen groter zijn dan in andere jaren. De verhoogde afwezigheid en de eerdere lessen op afstand zijn hier grotendeels debet aan. Dit vraagt extra aandacht van zowel de leerkrachten als van de ouders.

Lessen in april

Afgelopen week kreeg de school van de stad Espoo bevestiging dat de activiteiten voor kinderen van onder de 12 jaar in de door hen verhuurde gebouwen ook in april mogen plaatsvinden met dezelfde COVID-19 beperkingen als in maart.

Op zaterdag 10 en 24 april zijn alle klassen met uitzondering van groep 7/8 dus weer in Westend. Dezelfde regels (zie hieronder) blijven onverminderd van kracht, inclusief de lunchregeling waarbij groep 3B t/m 8 en de peutergroep in het leslokaal lunchen en groep 1, 2 en 3A na elkaar in de kantine.

Koningsdag

Tijdens de les van 24 april wordt Koningsdag gevierd. Vanwege de coronabeperkingen doen we de traditionele spelletjes buiten, apart per klas. De spelletjes worden gespeeld zonder de ouders, tijdens de gebruikelijke lestijd en op een soortgelijke manier als dat met de wintermiddag gebeurde.

Zomerkamp

Het schooljaar eindigt normaal altijd met het 4-daagse zomerkamp, waar een intensief lesschema wordt afgewisseld met sport, spel, gezellig samenzijn en kamperen. Het bestuur zal in april de vorm bepalen waarop we in dit Coronajaar het zomerkamp van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 juni 2021 kunnen laten plaatsvinden. De huidige gedachtegang is dat het een dagkamp zal worden, zonder kamperen, waarbij de lesdag wordt afgesloten met sport of spel. Meer hierover later in april.

1 maart 2021

maart

Nieuwsflits maart

De wintervakantie zit er weer op en de school gaat weer verder. Zoals jullie weten heeft de regering nieuwe restricties ingesteld vanaf 8 maart voor een periode van 3 weken. Daarbij is ook besloten dat de lagere scholen (“ala-aste”) en hobbies voor kinderen onder de 12 wel doorgang kunnen vinden.

Daarom heeft het bestuur van de Nederlandse School in Finland besloten dat we in maart doorgaan met de lessen in Westend, met uitzondering voor groep 7/8. Groep 7/8 blijft dus les op afstand houden via Google Meet.

De lessen op 6, 20 en 27 maart zullen op deze manier worden gehouden. Er is verder geen verandering in de geldende regels (zie hieronder). Groep 3B t/m 6 en de peutergroep lunchen in het leslokaal en groep 1, 2 en 3A na elkaar in de kantine.

Aanstaande zaterdag 6 maart staat het wintermiddag op het rooster. Vanwege COVID-19 pandemie & beperkingen, hebben we besloten dit jaar geen aansluitende (op de schooldag), wintermiddag te organiseren zoals in andere jaren. De lessen eindigen dus gewoon om 13:45. We zullen voor de kinderen gedurende de lessen op school een kort letterspel organiseren waarbij chocomelk & een stroopwafel geserveerd worden zodoende toch een ‘ extra’ Nederlands gevoel creëren.

9 februari 2021

februari

Nieuwsflits februari

Iedereen weer les in Westend vanaf 13 februari

De les op locatie in Westend voor de onderbouw afgelopen zaterdag is naar onze mening en die van de leerkrachten goed verlopen. Hopelijk zijn jullie een zelfde mening toegedaan.

Daarom willen we komende zaterdag 13 februari alle groepen, dus ook de peutergroep, weer verwelkomen op de Westendinpuiston koulu in Espoo. Nogmaals wil ik jullie erop wijzen dat de al in de herfst bij het begin van het schooljaar vastgestelde regels (zie hieronder) van kracht blijven. Ook de gewone regels over afmelden bij ziekte en andere afwezigheid bij de leerkracht blijven gelden.

Om nog verder het contact tussen de groepen tijdens de pauze uit te sluiten, zullen groep 3B t/m 8 en de peutergroep in het leslokaal lunchen en groep 1, 2 en 3A na elkaar in de kantine. De geplande voortgangsgesprekken zullen worden aangepast in overleg tussen de leerkracht en de ouder.

Hopelijk blijft de corona situatie verder stabiel en kunnen we ook samen van de wintermiddag genieten op 6 maart. Verdere informatie hierover na de wintervakantie. Verder blijven we als school de ontwikkelingen in de nationale en lokale politiek volgen en passen we ons beleid aan wanneer dat nodig is, hetgeen ook de dag voor een les kan zijn.

We hebben nu de emailadressen van beide ouders / verzorgers, zover we hierover beschikken, aan de mailinglijst toegevoegd. Mocht je geen prijs stellen op deze informatie, gebruik dan de link onderaan deze mail om je af te melden van deze “nieuwsbrief” mailinglijst.

9 februari 2021

COVID

Algemene regels n.a.v. het coronavirus

Basisregel is dat het kind bij ziekte thuis blijft. Afmelding vooraf via e-mail bij de leerkracht.

Het kind dient in ieder geval thuis te blijven bij een of meerdere klachten die passen bij COVID-19 (verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, kortademigheid, buikklachten, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak). Dus ook als het kind geen koorts heeft, maar wel een van de andere klachten blijft het kind thuis.

Houd je aan de afstandsregels. Volwassenen, zowel onderwijzend personeel als ouders, dienen 1,5 meter afstand te houden. Hoewel het voor groepen kinderen misschien niet altijd mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt dit wel aanbevolen.

Neem de hand- en hoest hygiëneregels in acht: handen wassen met zeep of desinfecterende zeep bij aankomst op en vertrek van de school en na niezen en hoesten.

Het dragen van een mondkapje wordt ten zeerste aanbevolen voor iedereen van 12 jaar en ouder.

Mocht het kind of iemand in de directe omgeving van het kind positief getest zijn op het COVID-19 virus, dan dient de ouder het bestuur direct te informeren via secretaris@ntc.fi.

Postadres

Stichting Nederlandse Taal en Cultuur
Jääskeläntie 39 A1
02660 Espoo
Finland


Contact

Email: secretaris@ntc.fi
Phone: +358 40 560 3849

Overige linken
Locatie

Westendingpuiston koulu
Hiiralantie
02160 Espoo
Finand

The site was designed with Mobirise