Over onze school

De Nederlandse School in Finland wordt aangeboden door de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur in Finland.

Wij willen kinderen van 3 tot 14 jaar Nederlands leren lezen en schrijven. Hiervoor gebruiken we de Nederlandse taalmethode STAAL. Voor de kleuters en groep 3 gebruiken we de Leessleutel methode.

Ook vinden we het belangrijk om hen een stukje Nederlandse cultuur mee te geven zoals Koningsdag en Sinterklaas.

We verwachten dat de kinderen al Nederlands kunnen praten en thuis ook Nederlands kunnen spreken. Helaas kan de school geen Nederlandse taal aanbieden als vreemde taal.

Onze school

Het bestuur

Vragen aan het bestuur? Stuur een email.

Gijs
Bruna
Voorzitter
Marcel van der Vliet
Secretaris
Dennis
Baars
Penningmeester
Nienke
Palm
Personeelszaken

Onderwijscoördinatie

Vragen over het onderwijs? Stuur een email.

Joyce
Onderwijscoördinator
Suzanne
Onderwijscoördinator

Actueel

Rooster21-22
9 oktober 2021
Algemene Ledenvergardering 2021/2022

Op 9 oktober is de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op de school in Westend, Espoo van 10:30 tot 11:45. Afhankelijk van de coronabeperkingen, zal de vergadering ofwel buiten op het schoolplein ofwel binnen in de kantine plaats vinden.
Welkom allemaal!

vacature
15 augustus 2021
Nieuwsbrief augustus 2021

Het schooljaar gaat weer beginnen. Lees de nieuwsbrief voor informatie over het komende schooljaar, het leerkrachtenteam, de COVID regels, en meer.

Rooster21-22
31 mei 2021
Rooster schooljaar 2021/2022

Ook komend jaar is de school weer op de Westendinpuiston koulu. De verhuur van de school voor deze dagen zijn bevestigd door de gemeente Espoo.

Kijk ook hier voor het rooster.

Schoolplan
Schoolplan

Het schoolplan is er in de eerste plaats voor de school zelf. Bij het opstellen van dit schoolplan hebben we opnieuw nagedacht over de doelstellingen en prioriteiten. Dat geeft houvast bij initiatieven in de school die erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te handhaven en te verbeteren. Het schoolplan heeft dus vooral de functie van beleidsdocument; hiermee willen wij voor de periode 2018-2022 het beleid vaststellen met betrekking tot de volgende onderdelen:

- Onderwijskundig beleid,
- Personeelsbeleid,
- Beleid met betrekking tot bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (kwaliteitszorg),
- Overige beleidsterreinen (algemeen strategisch, financieel, materieel en relationeel).

Schoolgids

De schoolgids is bedoeld om u in het kort te informeren over wat onze school voor uw kind kan betekenen. U kunt er verwachtingen aan ontlenen over wat de school u biedt en bestuur en onderwijzend personeel aanspreken op de inhoud ervan. Uitgebreidere informatie is te vinden in ons schoolplan.

De schoolgids beoogt inzicht te geven in:

- Hoe onze school het onderwijs vormgeeft;
- Hoe onze school de zorg voor kinderen in de praktijk uitwerkt;
- Wat ouders en school van elkaar mogen verwachten;
- Welke resultaten op onze school worden bereikt.

Schoolgids
Postadres

Stichting Nederlandse Taal en Cultuur
Jääskeläntie 39 A1
02660 Espoo
Finland


Contact

Email: secretaris@ntc.fi
Phone: +358 40 560 3849

Overige linken
Locatie

Westendingpuiston koulu
Hiiralantie
02160 Espoo
Finand

Created with Mobirise site template