NTC Polaris

De Nederlandse School in Finland

Over onze school

Al sinds 1986 biedt NTC Polaris – De Nederlandse School in Finland lessen aan in Nederlandse taal en cultuur voor kinderen 3 t/m 14 jaar. De school ligt in de stad Espoo, in de buurt van Helsinki, maar uiteraard zijn kinderen uit de hele omgeving van harte welkom.


Ons lesprogramma bestaat uit een tweewekelijkse les op 20 zaterdagen, aangevuld met een zomerkamp (begin juni). Ook vinden we het belangrijk om een stukje Nederlandse cultuur mee te geven zoals Koningsdag en Sinterklaas.


NTC Polaris richt zich op leerlingen met een Nederlandse/Vlaamse achtergrond die al Nederlands kunnen spreken en thuis ook Nederlands kunnen praten. Helaas kan de school geen Nederlandse taal aanbieden als vreemde taal. 

Actueel

Nieuwsbrief

Op zaterdag 19 augustus start een nieuw schooljaar op NTC Polaris - De Nederlandse School in Finland. We hopen dat iedereen een heerlijke zomer heeft gehad en we iedereen weer mogen verwelkomen.

LET OP: Deze eerste les zal plaatsvinden op onze alternatieve locatie in de Martinlaakson koulu in Vantaa

Rooster 2023/2024

Het rooster voor het schooljaar 2023/2024 gepresenteerd. Het is nog onder voorbehoud.

Vanwege het feit dat de huurmogelijkheid van de locatie in Westend beperkt is, zijn er een aantal data waarop wij waarschijnlijk onze alternatieve locatie in de Martinlaakson koulu in Vantaa moeten gebruiken.

Inschrijving zomerkamp en infobijeenkomst

Het zomerkamp van De Nederlandse School in Finland wordt gehouden van woensdag 7 juni t/m zaterdag 10 juni en is voor alle klassen. Ook voor de peutergroep.

Meldt uw kinderen, en uzelf als hulpouder, uiterlijk donderdag 18 mei aan.

Op 27 mei om 12:00 is er een infobijeenkomst voor de ouders in de kantine van de school.

De Schoolgids

De schoolgids is bedoeld om u in het kort te informeren over het onderwijs op onze school. Deze gids laat zien wat wij u en uw kind(eren) te bieden hebben. De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat en wat u van ons mag verwachten. U kunt ons altijd aanspreken op de inhoud van de gids.

De schoolgids sluit aan bij het schoolplan van onze school. Dit is een beleidsdocument waarin wij voor een periode van vier jaar uitgebreid beschrijven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. Het schoolplan is ter inzage op te vragen bij het bestuur.

In deze schoolgids vindt u informatie over:

- wat de leerlingen op onze school leren;
- hoe wij de zorg voor leerlingen uitwerken;
- wat ouders en school van elkaar mogen verwachten;
- welke resultaten op onze school worden bereikt.

Het Bestuur

Vragen aan het bestuur? Stuur een email.

Peter Smit

Voorzitter ✉️

Marcel van der Vliet

Secretaris ✉️

Dennis Baars

Penningmeester ✉️

Erik Schutte

Algemeen bestuurslid ✉️

De Schoolleider

Joyce Krijgsman

Vragen over het onderwijs? Stuur een email.

✉️📞

Aanraders

De Nederlandse Ambassade in Finland

Typisch Nederlands

Voor Fun!

www.jufmelis.nl

www.bibliotheek.nl

www.lezen.nl

www.makkelijklezenplein.nl

www.leermiddelenplein.nl

www.ouders.nl

www.ivio.nl

www.wereldschool.nl

Postadres:

Stichting Nederlandse Taal en Cultuur
Jääskeläntie 39 A1
02660 Espoo
Finland

Email: secretaris@ntc.fi
Tel.: +358 40 560 3849

Locatie:

Westendinpuiston koulu
Hiiralantie 6
02160 Espoo
Finland